ساخت جدول در پایگاه داده وردپرس 0 دیدگاه

پایگاه داده وردپرس

در این مقاله میخواهیم ساخت یک جدول در پایگاه داده وردپرس را آموزش دهیم. برای ساخت یک جدول در پایگاه داده باید با دستورات SQL آشنا بود. برای ساختن پایگاه داده از دستور CREATE استفاده میشود. به این منظور میتوان از تابع زیر استفاده کرد:

global $jal_db_version;

$jal_db_version = '1.0';

function jal_install() {

global $wpdb;

global $jal_db_version;

$table_name = $wpdb->prefix . 'people';

$charset_collate = $wpdb->get_charset_collate();

$sql = "CREATE TABLE $table_name (

id mediumint(9) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

time datetime DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' NOT NULL,

name tinytext NOT NULL,

last_name text NOT NULL,

gender text NOT NULL,

position text NOT NULL,

website text NOT NULL,

mobile text NOT NULL,

email varchar(55) DEFAULT '' NOT NULL,

user_id int NOT NULL,

UNIQUE KEY id (id)

) $charset_collate;";

require_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php' );

dbDelta( $sql );

add_option( 'jal_db_version', $jal_db_version );

}

بطور کلی در وردپرس برای برقراری ارتباط با دیتابیس باید از پارامتر wpdp که به صورت global تعریف میشود استفاده کرد. همانطور که میبینید نام جدول با استفاده از پیشفرض پیش نام وردپرس برای جداول از پارامترwpdb استفاده کرده است و جدولی به نام people طریف کرده است. در متغییر sql دستور SQL را که جدول را ساخته و فیلد های آن را با نوعشان مشخص میکند را مشاهده میکنید. پارامتر charset_collate نوع کاراکتر های پایگاه داده را گرفته و برای جدول جدید ست میکند. برای بروز ماندن جدول همراه با پایگاه داده وردپرس باید فایل Upgrade.php را به فایل php خود الصاق کنیم. سپس تابع dbDelta که اجرا کننده SQL است را با ارسال پارامتر SQL صدا کینم.

به همین سادگی ما یک جدول در دیتابیس ایجاد میکنیم. همانطور که میدانید این تابع نوشته شده در بالا هنگام اکتیو شدن پلاگین باید صدا شود و یا در functions.php تم نوشته شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.